Κάρτα PCIE DVI100Pro 1 CH DVI

Κάρτα PCIE DVI100Pro 1 CH DVI

Pro καταγράψτε μία είσοδο dvi εισόδου pci express κάρτα λήψης με SDK.

Λεπτομέρειες προϊόντος

DVI100-Pro

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα

Windows 7/8 / 8.1 / 2008/2008 R2 / 2012 (x86 & x64)

Linux (πηγή κώδικα του οδηγού πυρήνα V4L2 κάτω από το NDA, υποστηρίζει την αρχιτεκτονική x86, x64 & arm)

Υποστηριζόμενα API

Windows

DirectShow

DirectKS

Wave API / DirectSound / WASAPI

Linux

V4L2

ALSA

Υποστηριζόμενο λογισμικό

VLC

VirtualDub

OBS

xSplit

vMix

VidBlaster

Wirecast

Microsoft Media Encoder

Adobe Flash Media Encoder

Οποιοδήποτε άλλο λογισμικό κωδικοποίησης / ροής DirectShow / V4L2

Διεπαφές εισόδου

DVI-I

DVI 1.0

HDMI 1.4a (μέσω καλωδίου σπασίματος)

VGA (μέσω βύσματος DVI2VGA)

Συνιστώσα (μέσω καλωδίου διακοπής)

Υποδοχή τηλεφώνου 3.5mm

Γραμμή στο

Διεπαφές εξόδου

PCIe Gen2 χ1

Χαρακτηριστικά εισόδου

Αυτόματη σάρωση πηγών εισόδου βίντεο, όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος στην τρέχουσα επιλεγμένη πηγή εισόδου

Χειροκίνητη επιλογή πηγής εισόδου βίντεο

Αυτόματη επιλογή της συνδεδεμένης (ενσωματωμένης) πηγής εισόδου ήχου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου βίντεο

Χειροκίνητη επιλογή πηγής εισόδου ήχου

Υποστήριξη τυποποιημένου διαχωριστικού με βάση την επιλογή πηγής εισόδου βίντεο

Υποστήριξη για ανάλυση βίντεο εισόδου μέχρι 2048 × 2048 pixels

Ειδικές λειτουργίες VGA & Component

ADC 12 bit

Υποστήριξη χρωμάτων RGB & YCbCr (YUV)

Υποστήριξη για το "Ξεχωριστό συγχρονισμό", "Σύνθετο συγχρονισμό", "Συγχρονισμός σε πράσινο" (SOG), "Sync-on-luminance" (SOY)

Υποστήριξη για χρονόμετρα βίντεο DMT, CEA, CVT, GTF

Τα σήματα εισόδου μέχρι ρυθμού pixel 165MHz ψηφιοποιούνται με δειγματοληψία 1: 1

Τα σήματα εισόδου άνω των 165MHz μπορούν να ψηφιοποιηθούν με οριζόντια υπο-δειγματοληψία (με αποτέλεσμα κάποια απώλεια ποιότητας εικόνας - ΔΕΝ υποστηρίζεται επίσημα)

Αυτόματη ανίχνευση χρωμάτων RGB & YCbCr

Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση φάσης δειγματοληψίας

Αυτόματη οριζόντια ευθυγράμμιση

Υποστήριξη προσαρμοσμένων χρονισμών βίντεο

Υποστήριξη προσαρμοσμένων αναλύσεων βίντεο για χρονοδιαγράμματα CVT / GTF

Ειδικές λειτουργίες HDMI

225MHz δέκτη HDMI

Προσαρμοσμένη υποστήριξη ισοσταθμιστή HDMI για καλώδια μήκους μέχρι 30M

Υποστήριξη προσαρμοσμένου EDID

Υποστήριξη για την εξαγωγή των αρχείων AVI / Audio / SPD / MS / VS / ACP / IRSC1 / ISRC2 / Gamut InfoFrames

Πλήρης υποστήριξη χρωματομετρίας

Υποστήριξη βάθους χρώματος 8/10/12-bit

Υποστήριξη για δειγματοληψία χρωμάτων RGB 4: 4: 4, YCbCr 4: 4: 4, YCbCr 4: 2: 2

Υποστήριξη για ροές ήχου έως 8 καναλιών IEC60958 / IEC61937

Υποστήριξη για την εξαγωγή πληροφοριών μορφοποίησης ήχου και δεδομένων κατάστασης καναλιών

Υποστήριξη για την εξαγωγή πληροφοριών χρονισμού βίντεο

Υποστήριξη για την εξαγωγή πληροφοριών 3D μορφής

Υποστήριξη για την εξαγωγή του χρόνου κώδικα Sony / Canon DSLR

Μορφές εξόδου βίντεο

Υποστήριξη για αναλύσεις εικόνας εξόδου μέχρι 2048 × 2048 εικονοστοιχεία

Υποστήριξη για ταχύτητες πλαισίων εξόδου μέχρι 120fps. (Ο πραγματικός ρυθμός καρέ εξόδου μπορεί να περιορίζεται από το εύρος ζώνης PCIe και σε υψηλότερες αναλύσεις εικόνας - πάνω από 1280 × 1024 - από το ρολόι εικονοστοιχείων του ενσωματωμένου υλικού επεξεργασίας βίντεο, για παράδειγμα μέγιστο ρυθμό καρέ στις 1920 × 1080 = ~ 80fps.)

Υποστήριξη για μορφές εξόδου 8: 8: 4, 2: 0, NV12, I420, YV12

Υποστήριξη για μορφές εξόδου 8-bit 4: 2: 2: YUY2, YUYV, UYVY

Υποστήριξη μορφών εξόδου 8-bit 4: 4: 4: V308, IYU2, V408, BGR24, BGR32

Υποστήριξη για μορφές εξόδου 10-bit 4: 4: 4: V410, Y410

Περισσότερες μορφές εξόδου υποστηρίζονται μέσω του Pro Capture SDK για DirectKS

Χαρακτηριστικά επεξεργασίας βίντεο

Δύο αγωγοί επεξεργασίας βίντεο με εύρος ζώνης επεξεργασίας ~ 180Mpixels / s για κάθε μία

Πλήρης επεξεργασία βίντεο 10-bit

Βίντεο περικοπή

Κλιμάκωση βίντεο

Αποσύνδεση βίντεο

Κύμα

Blend top & bottom field

Μόνο επάνω πεδίο

Κάτω πεδίο μόνο

Μετατροπή αναλογίας διαστάσεων βίντεο

Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή αναλογίας διαστάσεων εισόδου

Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή αναλογίας εικόνας

Τρεις τρόποι μετατροπής αναλογίας διαστάσεων: Ignore (Anamorphic), Περικοπή ή Παγίδευση (Letterbox ή Pillarbox)

Μετατροπή μορφής χρώματος βίντεο

Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή μορφής χρώματος εισόδου και εύρος κβαντισμού

Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή της μορφής χρώματος εξόδου, της κλίμακας κβαντισμού και του εύρους κορεσμού

Υποστήριξη για έγχρωμες μορφές RGB, YCbCr 601, YCbCr 709, YCbCr 2020

Υποστήριξη για περιορισμένο ή πλήρες εύρος ποσοτικοποίησης

Υποστήριξη για το εύρος κορεσμού περιορισμένου, πλήρους & εκτεταμένου φάσματος

Μετατροπή ρυθμού καρέ βίντεο

Σύνθεση οθόνης OSD

Υποστήριξη εικόνας PNG OSD (έως 2048 × 2048)

Υποστήριξη για δυναμική φόρτωση εικόνας RGBA OSD μέσω SDK

Πολλές Κάρτες ανά Σύστημα

Υποστήριξη πολλαπλών καρτών συνδεδεμένων σε ένα σύστημα

Ενεργοποιητής περιστροφής για τον αριθμό κάρτας, με 16 θέσεις από 0 έως F

Το δέντρο συσκευών υλικού του συστήματος θα εμφανίσει το μήνυμα "01: Pro Capture AIO" όταν ο περιστροφικός διακόπτης είναι ρυθμισμένος στο 1 και ούτω καθεξής

Τα ονόματα συσκευών βίντεο και ήχου που εμφανίζονται στο λογισμικό σας θα περιλαμβάνουν τον αριθμό της κάρτας (που καθορίζεται από τον περιστροφικό διακόπτη)

Πολλαπλές ροές εξόδου

Απεριόριστες ροές εξόδου για οποιοδήποτε κανάλι εισόδου

Ανεξάρτητη περικοπή, αναλογία διαστάσεων, έγχρωμη μορφή, ανάλυση, ρυθμός καρέ, ρυθμίσεις αποσυμπίεσης και προσαρμογής χρώματος για κάθε μεμονωμένο ρεύμα

Υποστήριξη Ultra Low Latency

Λανθάνων 64 τηλεοπτικών γραμμών

Λειτουργία μερικής ειδοποίησης στο SDK

Χρονόμετρο & συγχρονισμός A / V

Υλικό βασισμένο σε 100ns υψηλής ανάλυσης ρολόι

Τα πλαίσια ήχου (192 δείγματα ήχου) και τα πλαίσια βίντεο είναι σφραγισμένα με ρολόι υλικού

Το ρολόι υλικού μπορεί να συγχρονιστεί μεταξύ των καρτών (μέσω του SDK)

Έξοδος βίντεο SG-DMA

~ 400MB / s ανά κανάλι DMA στο σύστημα PCIe 2.0

~ 200MB / s ανά κανάλι DMA στο σύστημα PCIe 1.0

Υποστήριξη για αυτόματη ανίχνευση της επιφάνειας GPU πλακιδίων της Intel

Υποστήριξη για DirectGMA για chipset προσαρμογέα οθόνης AMD

Υποστήριξη του GPUDirect για τα chipset προσαρμογέα οθόνης της Nvidia

SDK

Pro Capture SDK για DirectShow για εύκολη ενσωμάτωση (Windows)

Pro Capture SDK για DirectKS για μέγιστη ευελιξία & απόδοση (Windows)

Windows Driver Tweaks

Όλες οι επιλογές μπορούν να ελεγχθούν από τρία επίπεδα κλειδιού μητρώου: παγκόσμιο επίπεδο, επίπεδο προϊόντος και επίπεδο συσκευής

Τα ονόματα φίλτρων Video, Audio, Crossbar μπορούν να προσαρμοστούν μέσω κλειδιών μητρώου

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Πολλές κάρτες σε ένα σύστημα μπορούν να αναβαθμιστούν ταυτόχρονα

Οι κάρτες μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς διακοπή λειτουργίας του συστήματος (Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται ακόμα επανεκκίνηση)

Ένδειξη LED

Τα LED κατάστασης δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας κάθε καναλιού: αδρανής, το σήμα εισόδου κλειδωμένο, η μνήμη απέτυχε ή η διαμόρφωση FPGA απέτυχε.

Συντελεστής μορφής

Κάρτα πρόσθετου PCIe x1 χαμηλού προφίλ

92,76 χιλιοστά x 68,88 χιλιοστά (χωρίς βάση PCI)

αξεσουάρ

Υποδοχή DVI2VGA

Εξάπλωση DVI-I σε HDMI + Εξάρτημα

Βραχίονας χαμηλού προφίλ

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγιστο ρεύμα σε 12V ~ 0.4A

Μέγιστο ρεύμα στα 3.3V ~ 0.2A

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος ~ 4,7 W

Περιβάλλον εργασίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40 ° C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 70 ° C

Σχετική υγρασία: 5% έως 90% χωρίς συμπύκνωση


Hot Tags: dvi100pro 1 ch dvi λήψη βίντεο κάρτα pcie, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, τιμή, 1080P HD, χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση
Ένα ζευγάρι:Κάρτα καταγραφής βίντεο DVI200Pro 2 CH DVI Επόμενη:Όχι

Εξεταστική

You Might Also Like