Κάρτα λήψης βίντεο Magewell 2 καναλιών HDMI HD

Κάρτα λήψης βίντεο Magewell 2 καναλιών HDMI HD

HDMI x 2 + ενσωματωμένος ήχος x 2
Αριθμός συμμετοχής: 11080

Λεπτομέρειες προϊόντος

Magewell Υπέρ συλλαμβάνει το διπλό HDMI: κάρτα σύλληψης βίντεο HDMI 2 καναλιών HD

HDMI x 2 + ενσωματωμένος ήχος x 2

Magewell pro capture dual hdmi pcie card-2

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα

Windows

Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016 (x86 &x64)

Linux (υποστήριξη x86, x64 & αρχιτεκτονική ARM)

Ubuntu 12.04/14.04/16.04/17.04/17.10/18.04 (x86 &x64)

ΣεντΟΣ 6,5/7 (x86 &x64)

Φεντόρα 25/26/27 (x86 &x64)

Κόκκινο καπέλο 6,5 και άνω (x86 &x64)

Άλλο λειτουργικό σύστημα Linux με πυρήνα έκδοση 2.6.35 και νεότερες εκδόσεις

Mac

OS X 10.9/10.10/10.11

macOS 10.12 και άνω

Συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα (δοκιμασμένο)

Windows

Windows 7 Ultimate/8.1 Εταιρεία/10 Εταιρεία/Διακομιστής 2008 R2 DataCenter/Server 2012 R2 DataCenter/Server 2016 Κέντρο δεδομένων R2 (x86 &x64)

Linux

Ουμπούντου 12.04/14.04/16.04 (x86 &x64)

Ουμπούντου 17.04/17.10/18.04 (x64)

ΣεντΟΣ 6,5/7,2 (x86 &x64)

Φεντόρα 25/26 (x64)

Κόκκινο καπέλο 6,5 (x86 &x64)

Mac

OS X 10.9.5/10.10/10.11.2/10.11.3/10.11.4

MacOS 10.12/10.13.2/10.13.3/10.14.3

Υποστηριζόμενα API

Windows

Directshow

Άμεσαks

Κυματομορφή API/Άμεσοςsound/WASAPI

Linux

V4L2

Alsa

Υποστηριζόμενο λογισμικό

Vlc

Virtualdub

Obs

XΣπλίτης

Vmix

VidΜπλάστερ

Ενσύρματη εκπομπή

Κωδικοποιητής πολυμέσων της Microsoft

Κωδικοποιητής πολυμέσων Adobe Flash

Οποιοδήποτε άλλο λογισμικό κωδικοποίησης/ροής DirectShow/V4L2

Διασυνδέσεις εισόδου

2x HDMI τύπου Α

1,0 DVI 1,0

HDMI 1,4α

Περιβάλλον εργασίας κεντρικού υπολογιστή

PCIe Τζίνι2 x4

Δυνατότητες εισόδου

Υποστήριξη για αναλύσεις βίντεο εισόδου έως 2048x2160 pixel

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά HDMI

Δέκτης HDMI 225 MHz

Προσαρμοστική υποστήριξη ισοσταθμιστή HDMI για μήκη καλωδίων έως 30M

Υποστήριξη για προσαρμοσμένο EDID

Υποστήριξη για εξαγωγή πλαισίων πληροφοριών AVI/Audio/SPD/MS/VS/ACP/ISRC1/ISRC2/Gamut

Υποστήριξη πλήρους χρωματομετρίας

Υποστήριξη για βάθη χρωμάτων 8/10/12-bit

Υποστήριξη για RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, δειγματοληψία χρώματος YCbCr 4:2:2

Υποστήριξη για ροές ήχου IEC60958/IEC61937 έως 8 καναλιών

Υποστήριξη για εξαγωγή πληροφοριών σχηματισμού ήχου και δεδομένων κατάστασης καναλιού

Υποστήριξη για εξαγωγή πληροφοριών χρονισμού βίντεο

Υποστήριξη για εξαγωγή πληροφοριών μορφής 3D

Υποστήριξη για την εξαγωγή του χρονικού κώδικα της Sony/Canon DSLR

Υποστήριξη για τη side-by-side μισή, κορυφή-και-κατώτατο σημείο, τρισδιάστατη λειτουργία συσκευασίας πλαισίων.

Μορφές καταγραφής βίντεο

Υποστήριξη για ανάλυση εικόνας λήψης έως 2048x2160 pixel

Υποστήριξη για ρυθμούς λήψης καρέ έως 144fps (Ο πραγματικός ρυθμός λήψης καρέ μπορεί να περιοριστεί από το εύρος ζώνης PCIe και σε υψηλότερες αναλύσεις εικόνας - πάνω από 1280x1024 - από το ρολόι pixel του υλικού επεξεργασίας βίντεο επί του σκάφους. π.χ. Μέγιστος ρυθμός καρέ στα 1920x1080 = ~80fps. )

Υποστήριξη για μορφές καταγραφής 4:2:0 8-bit: NV12, I420, YV12

Υποστήριξη για μορφές καταγραφής 4:2:2 8-bit: YUY2, YUYV, UYVY

Υποστήριξη για μορφές καταγραφής 4:4:4 8-bit: V308, IYU2, V408, BGR24, BGR32

Υποστήριξη για μορφές καταγραφής 4:4:4 10-bit: V410, Y410

Περισσότερες μορφές καταγραφής υποστηρίζονται μέσω του SDK καταγραφής Magewell για DirectKS

Δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο

Δύο αγωγοί επεξεργασίας βίντεο με ~180Mpixels/s εύρος ζώνης επεξεργασίας για κάθε έναν

Πλήρης επεξεργασία βίντεο 10 bit

Περικοπή βίντεο

Κλιμάκωση βίντεο

Αποσυνδεδεδεμενόμενα βίντεο

Ύφανση

Ανάμειξη επάνω και κάτω πεδίου

Μόνο επάνω πεδίο

Μόνο κάτω πεδίο

Μετατροπή αναλογίας διαστάσεων βίντεο

Αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή της αναλογίας πλευρών εισόδου

Αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή της αναλογίας διαστάσεων καταγραφής

Τρεις λειτουργίες μετατροπής αναλογίας διαστάσεων: Παράβλεψη (Αναμορφικός), Περικοπή ή αναπλήρωση (Γραμματοκιβώτιο ή Πλαίσιο πυλώνα)

Μετατροπή μορφής χρώματος βίντεο

Αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή της μορφής χρώματος εισόδου και της περιοχής κβαντισμού

Αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή της μορφής χρώματος σύλληψης, εύρος κβαντισμού & εύρος κορεσμού

Υποστήριξη για μορφές χρωμάτων RGB, YCbCr 601, YCbCr 709, YCbCr 2020

Υποστήριξη για περιορισμένο ή πλήρες εύρος ποσοτικοποίησης

Υποστήριξη για περιορισμένο εύρος κορεσμού πλήρους, πλήρους και «εκτεταμένης γκάμας»

Μετατροπή ρυθμού καρέ βίντεο

Σύνθεση OSD βίντεο

Υποστήριξη για εικόνα PNG OSD (έως 2048x2160)

Υποστήριξη για τη δυναμική φόρτωση της εικόνας RGBA OSD μέσω SDK

Πολλαπλές κάρτες ανά σύστημα

Υποστήριξη για πολλές κάρτες συνδεδεμένες σε ένα σύστημα

Περιστροφικός διακόπτης επί του σκάφους για τον ορισμό αριθμού κάρτας, με 16 θέσεις από 0 έως F

Το δέντρο συσκευών υλικού συστημάτων θα επιδείξει «01: Υπέρ συλλαμβάνει το διπλό HDMI» όταν ο περιστροφικός διακόπτης έχει οριστεί σε 1, και ούτω καθεξής

Τα ονόματα συσκευών βίντεο και ήχου που εμφανίζονται στο λογισμικό σας θα περιλαμβάνουν τον αριθμό της κάρτας (που ορίζεται από τον περιστροφικό διακόπτη)

Πολλαπλές ροές καταγραφής

Απεριόριστες ροές λήψης για οποιοδήποτε κανάλι εισόδου

Ανεξάρτητη περικοπή, αναλογία διαστάσεων, μορφή χρώματος, ανάλυση, ρυθμός καρέ, ρυθμίσεις αποσυναρμολόγησης και ρύθμισης χρώματος για κάθε μεμονωμένη ροή

Υποστήριξη εξαιρετικά χαμηλού λανθάνοντος χρόνου

Λανθάνων χρόνος 64 γραμμών βίντεο

Λειτουργία μερικής ειδοποίησης σε SDK

Συγχρονισμός χρονικής σήμανσης και A/V

Υλικό βασισμένο ρολόι υψηλής ανάλυσης 100ns

Πλαίσια ήχου (192 δείγματα ήχου) - τα πλαίσια βίντεο σφραγίζονται με ρολόι υλικού

Το ρολόι υλικού μπορεί να συγχρονιστεί μεταξύ των καρτών (μέσω SDK)

Λήψη βίντεο SG-DMA

~400MB/s ανά εύρος ζώνης καναλιού DMA στο σύστημα PCIe 2.0

~200MB/s ανά εύρος ζώνης καναλιού DMA στο σύστημα PCIe 1.0

Υποστήριξη για τον αυτόματο εντοπισμό της επιφάνειας GPU με πλακάκια Intel

Υποστήριξη για DirectGMA για chipset προσαρμογέα οθόνης AMD

Υποστήριξη για GPUDirect για chipset προσαρμογέα οθόνης Nvidia

Sdk

SDK καταγραφής Magewell για άμεση ενσωμάτωση (Windows)

SDK καταγραφής Magewell για DirectKS για μέγιστη ευελιξία και απόδοση (Windows)

Τροποποιήσεις προγραμμάτων οδήγησης των Windows

Όλες οι επιλογές μπορούν να ελεγχθούν από τρία επίπεδα κλειδιού μητρώου: παγκόσμιο επίπεδο, επίπεδο προϊόντος και επίπεδο συσκευής

Τα ονόματα φίλτρων βίντεο, ήχου, εγκάρσιας γραμμής μπορούν να προσαρμοστούν μέσω κλειδιών μητρώου

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Πολλές κάρτες σε ένα σύστημα μπορούν να αναβαθμιστούν ταυτόχρονα

Οι κάρτες μπορούν να αναβαθμιστούν χωρίς διακοπή λειτουργίας του συστήματος (Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται επανεκκίνηση)

Ασφαλής αναβάθμιση. Εάν διακοπεί η λειτουργία του συστήματος ή διακοπεί το σύστημα κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, θα αποκατασταθεί αυτόματα στην αρχική έκδοση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για υλικολογισμικό έκδοση 1.21 και νεότερες εκδόσεις.

Δείκτης των οδηγήσεων

Οι λυχνίες LED κατάστασης υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας κάθε καναλιού:

Παλλόμενος αργά: αδρανής

On: σήμα εισόδου κλειδωμένο

Απενεργοποίηση: ξεκλείδωτο σήμα εισόδου

Διπλό αναβοσβήνει: η μνήμη απέτυχε ή η ρύθμιση παραμέτρων του FPGA απέτυχε

Συντελεστής φόρμας

Κάρτα πρόσθετου PCIe x4 χαμηλού προφίλ

115.99mm X 68.88mm (χωρίς υποστήριγμα PCI)

Αξεσουάρ

Αγκύλη χαμηλού προφίλ

Κατανάλωση ενέργειας

Υλικολογισμικό υψηλής απόδοσης

Ανώτατο ρεύμα σε 12V: ~ 0.69 Α

Ανώτατο ρεύμα σε 3.3V: ~ 0.27 Α

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: ~ 9.09 W

Υλικολογισμικό χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Ανώτατο ρεύμα σε 12V: ~ 0.61A

Ανώτατο ρεύμα σε 3.3V: ~ 0.27 Α

Ανώτατη κατανάλωση δύναμης: ~ 8.13 W

Εργασιακό Περιβάλλον

Λειτουργούσα θερμοκρασία: 0 έως 40 deg Γ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: –20 έως 70 deg C

Σχετική υγρασία: 5% έως 90% μη συμπύκνωσηHot Tags: magewell 2 κανάλια HD hd κάρτα καταγραφής βίντεο, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, τιμή, 1080P HD, χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση
Ένα ζευγάρι:Αποκωδικοποιητής βίντεο E1002S-J HDMI VGA CVBS IP Επόμενη:Όχι

Εξεταστική

You Might Also Like